Tặng 5% Duy Nhất Vào Ngày 18 Hàng Tháng

Chú ý : 1 Điểm = 1000 VND.

Thời gian chuẩn: GMT+8

※ Mã Khuyến Mãi: NV18

※ Nội dung chi tiết: Toàn bộ thành viên tại Jun88 ngày 18 hàng tháng, lúc có giao dịch gửi điểm thành công sẽ có thể nhận được khuyến mại lên đến 5% và không giới hạn tối đa điểm thưởng, chỉ áp dụng cho 1 lần/ngày.

※ Lưu ý: Trong Ngày 18 hàng tháng, qua ngày 18 không đủ điều kiện đăng ký.

※ Khuyến mại này không áp dụng đối với sản phẩm XSKT, không áp dụng thành viên đã rút qua và hết tiền trong tài khoản và không song hành cùng khuyến mãi khác.